Nr. 17059 din 14.06.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA pentru demolare locuinţă existentă şi construire locuinţă unifamilială, racord la utilităţi şi împrejmuire, pe terenul identic cu nr. cadastral 40882 (355 mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Gherasim Buliga nr. 5.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 28.06.2013, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide