a) Denumirea și adresa instituției publice: Primăria Municipiului Suceava cu sediul în Suceava B-dul 1 Mai nr.5A
b) Locul unde pot fi văzute bunurile scoase din funcțiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitației: bunurile scoase din funcțiune, elemente de aluminiu, componente ale vechilor ferestre pot fi văzute la sediul Primăriei municipiului Suceava din Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A
c) Adresa, data și ora ținerii licitației pentru vânzarea bunurilor, precum și datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare: B-dul 1 Mai nr.5A, 15 iunie 2020 ora 13.00. În caz de neadjudecare, repetarea licitației se va face pe data de 23.06.2020, respectiv 01.07.2020.
d) Numărul de telefon sau de fax unde se pot obține relații despre bunul sau bunurile scoase din funcțiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, scoase la vânzare, și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii achizitori spre a fi admiși la licitație: telefon: 0230-212696, int. 133, fax: 0230-520593, iar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii achizițiatori spre a fi admiși sunt precizate în instrucțiunile pentru ofertanți care se găsesc la Serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Suceava.
e) Prețul de pornire a licitației: 2,70 lei/kg
f) Cota de cheltuieli de participare: 50 lei.

Inchide