PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL pentru modificare temă de proiectare la blocul de locuinţe D+P+4E, autorizat cu AC nr. 322/2012, în bloc de locuinţe cu regim de înălţime D+P+6E+M cu spaţii comerciale la parter şi spaţii de locuit la etaje şi mansardă, pe terenul identic cu p.c. nr. 5937(220mp); p.c. 5938(150mp); p.c. nr. 5943( 370 mp) şi p.c. nr. 2157( 280 mp ) în suprafaţă totală de 1020 mp, situat in intravilanul municipiului Suceava , pe strada Aleea Nucului fn.

Inchide