pentru construire bloc de locuințe colective cu două tronsoane,  tronson “C” cu regim de înălțime D+P+5E+6E parțial și tronson “D” cu regim de înălțime D1+D2+P+5E+6E parțial (tronsoanele “A” și “B” sunt autorizate cu A.C. 108/31.03.2016), locuri de parcare subterane și supraterane, teren de sport peste parcarea subterană, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, utilități edilitare, spații verzi amenajate, pe teren proprietate privată în suprafață de 3365 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 51448, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași, inițiator S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 17.11.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Reglementări

Încadrare în zonă

Anunț nr. 40246 / 17.11.2017

Inchide