dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL şi SC COMPANY R&V SRL pentru construire centru de afaceri cu regim de înălţime S1+S2+P+6E +Et 7 Parţial, pe terenul identic cu nr. cadastral 39666 în suprafaţă de 718 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Cireşoaia nr. 8.
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9:00 – 13:00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Anunt Nr.21669/17.07.2015

 Reglementari urbanistice 1

Reglementari urbanistice 2

Inchide