PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 31369/21.11.2014

 

ANUNŢĂ

       Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA pentru construire locuinţă unifamilială cu regim mic de înălţime, racord la utilităţi şi împrejmuire, pe o suprafaţă de 355 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Gherasim Buliga nr. 5.

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide