ANUNŢ NR. 32591 din 14.10.2016

 initiat de Filip Stelică și Filip Aneta pentru construire, anexe, împrejmuire,  pe teren proprietate privată în suprafață de 5000 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 30676, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe stradaMitocului.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
       -  Textul complet al proiectului de hotărâre 
       -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
        Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în perioada 14.10.2016 – 24.10.2016, orele 9:00-13.00.

Inchide