iniţiat de SC POLARIS CAFE SRL pentru construire Hotel, pe teren proprietate privată in suprafată de 4774 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 50626, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. 1 Decembrie 1918.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava - .pdf
- Raportul compartimentelor de specialitate - .pdf
- Proiect de hotărâre - .pdf
- Raport consultare public  - .pdf
- Plan de încadrare în zonă -pdf
- Reglementări urbanistice- .pdf
 

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Data afisării anuntului: 16.02.2018

 

Inchide