Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticală, amplasare post de transformare, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități”, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 10749 mp, compus din C.F. 57708 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57708 în suprafață de 9750mp, C.F. 57607 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57607 în suprafață de 699 mp și C.F. 57621 identic cu parcela cadastrală 57621 în suprafață de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori. Luar Com S.R.L., Bilan Mirela, Fetcu Laurentiu-Ionel, Fetcu Carmen-Elena, Marlin Tur S.R.L., Ili Vasile Cristinel și Ili Daniela Angela.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 04.04.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
 

Inchide