inițiat de Zelenciuc Gabriel Alexandru și Zelenciuc Gabriela pentru construire clădire cu destinația spălătorie auto, vulcanizare și recepție, locuință de serviciu, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1000 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 40611, situat în intravilanul municipiului, pe strada Mitocului.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Notă de fundamentare

- Expunere de motive

- Raportul compartimentelor de specialitate

- Proiect de hotărâre

- Raport consultare și informare public

- Plan de încadrare în zonă

- Reglementări

 

 
Data afișării: 16.10.2018

Inchide