pentru obiectivul de investiții „Facultate de Medicină + Laborator pentru siguranța alimentului”, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1680 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 30741, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Universității nr. 1, inițiator Universitatea “Ștefan Cel Mare” Suceava.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 21.10.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 - Reglementări urbanistice

Inchide