PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare  PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire Centru socio-medical destinat îngrijirilor paleative, geriatrice și de urgență, sistematizare verticală, amenajare exterioară, împrejmuire și racorduri/branșamente și reglementarea juridică a suprafeței de teren afectate de rețeaua stradală propusă conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren în suprafață totală de 12004 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 55015 (668mp), nr. 52216 (336mp), nr. 56162 (12500mp), nr. 43451 (2500mp), nr. 43450 (2500mp) și nr. 43415 (2500mp) situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 04.05.2023, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice
 

Inchide