A N U N Ț

Nr. 5056 / 08.02.2017

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal inițiat de S.C. HELLAND ORIZONT CONSTRUCT S.R.L., pentru construirea unei clădiri cu destinația de spații comerciale, spații birouri și spații de locuit, pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 43571, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Universității.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în termen de 5 zile de la data de 08.02.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de inițiere și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

 

 

Inchide