PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Plan urbanistic zonal și regulament de urbanism aferent, solicitat de S.C. GRAZIE MILLE S.R.L. si S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L., pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată în suprafață de 69957,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 33920 in suprafata de 28944 mp - proprietatea S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L. și parcela cu nr. cadastral 53610 in suprafata  de 38323 mp din acte (41013 mp teren masurat) - proprietatea S.C. GRAZIE MILLE S.R.L., situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Traian Vuia, nr. 7.

      Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
-  Notă de fundamentare
-  Referatul de aprobare
-  Raportul compartimentelor de specialitate
-  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
      Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.  

Inchide