cu Regulament de urbanism aferent, iniţiat pentru construire bloc de locuințe cu înălțime de maxim D+P+5E cu locuri de parcare la demisol, spații comerciale și de prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, generat de imobilul teren identic cu parcela cadastrala nr. 30477, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul George Enescu fn.
    Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A -Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
    Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 29.03.2019-22.04.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
    Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
   Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Incadrare in zona;

- Reglementari urbanistice;

Afișat în data de 29.03.2019

Inchide