inițiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3566 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 49612, situat în intravilanul municipiului, pe str. Parcului (intersecție str. Voroneț cu str. Sucevița).
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la secțiunea "Anunțuri", la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Proiect de hotărâre

Raportul informării și consultării publicului

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Inchide