Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire Centru socio-medical destinat îngrijirilor paleative geriatrice și de urgență, sistematizare verticală, amenajare exterioară, împrejmuire și racorduri/branșamente și reglementarea juridică a suprafeței de teren afectate de rețeaua stradală propusă conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren proprietate privată și teren proprietatea Municipiului Suceava în suprafață totală de 21004 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 55015 (668mp), nr. 52216 (336mp), nr. 56162 (12500mp), nr. 43451 (2500mp), nr. 43450 (2500mp) și nr. 43415 (2500mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar - camera 38, de luni până vineri, între orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 24.05.2024 – 17.06.2024 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.   
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar - cam. 38 din cadrul Primăriei municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail urbanism@primariasv.ro.

Inchide