pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1  - „Adrese de înființare poprire emise în perioada 04.01.2021-31.03.2021 pentru debite provenind din amenzi contravenționale”.

Anunţ nr. 98164/06.05.2021

Inchide