PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 440 mp, identic cu parcela cadastrală nr.55181, situat în intravilanul municipiului pe str. Mărășești, nr. 7A, inițiator S.C. PYAM INVESTMENTS SRL.
    Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
     Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 
16.08.2022 – 09.09.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  .   
    Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
    Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Inchide