PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A
NR 17886/26.06.2014    
 
 Aprob,
Primar
Ion Lungu
 
Avizat,

                                                                                Viceprimar,

Ovidiu Doroftei

ANUNŢĂ
 
 
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă de 463 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Marăşeşti nr. 18.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
            - Notă de fundamentare
            - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
            - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide