În Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Ciocan Narcis Daniel pentru construire Bloc de locuinte S+P+4E+M cu locuri de parcare la subsol si spatii de locuit la parter, etaje si mansarda pe teren proprietate privată în suprafaţă de 500 mp, identic cu nr. cadastral 48723, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Pacii.
Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri intre orele 9:00-13.00 şi pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri”.
 Observaţiile pot fi primite în perioada 02.09 – 16.09 septembrie 2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 ANUNŢ  - Nr.27409 din 01.09.2016 

 

                                                    

Inchide