inițiat de SC ALPHA HOUSE CONSTRUCT SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim mediu/mare de înălțime, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1426 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 50670 (926 mp) și nr. 50672 (500 mp), situat în intravilanul municipiului, strada Zamcei, nr. 39.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 22.06.2018-16.07.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 - Încadrare în teritoriu

 - Reglementări urbanistice

 

Afișat:22.06.2018

Inchide