inițiat de MANDIUC CONSTANTIN pentru construire locuință colectivă D+P+3E, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități, locuri de parcare, pe teren proprietate privată în suprafață de 479 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 35475, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Leca Morariu nr. 19.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data 11.04.2018, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 Plan de încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

Anunț nr. 12284 / 10.04.2018

Inchide