cu Regulament de urbanism aferent, iniţiat de S.C. ALPHA HOUSE CONSTRUCT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuinţe colective, cu regim mediu/mare de înăltime, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală şi branşamente/racorduri la reţelele de utilităţi tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 1426  mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 50671(926mp) şi nr. 50672(500mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Zamcei nr. 39.
   Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 25.04.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
   Observaţiile şi propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate.şi vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism.
  Responsabil cu informarea şi consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 ANUNŢ Nr. 14364/25.04.2018

  • Plan de încadrare în teritoriu             - A0
  • Reglementări urbanistice - zonificare - A2

 

Inchide