În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoştinţa publică Proiectul de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de către Direcţia de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate - proiect de hotărâre

Inchide