în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea ansamblu rezidențial cu clădiri de locuit colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren în suprafață de 4000 mp identic cu nr. cad. 35427 situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Gheorghe Doja, inițiator S.C. AC MOBILE S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 22.07.2021, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice


Data afișării: 21.07.2021

Inchide