PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire magazin PENNY și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5790 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58009 (5352mp) si nr. 58006 (438mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142, inițiator Blanari Vasile.
    Documentaţia de urbanism  cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri intre orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
    Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 
31.05.2023 – 24.06.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  .   
    Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
   Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 42, e-mail: urbanism@primariasv.ro

Inchide