opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi  Regulamentul de urbanism pentru construire bloc de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+8E RETRAS, imprejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala si bransamente/racorduri la retelele de utilitati tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată    

 - raport.

Anunț nr.  25669 / 26.07.2018

Inchide