PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava, pe teren aflat în proprietatea Statului Român - domeniul public, cu drept de administrare Tribunalul Suceava, în suprafață de 6600 mp identic cu p.c. 45061, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul George Enescu, inițiator Tribunalul Suceava prin Compania Națională de Investiții.

Documentația de urbanism poate fi consultată de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.

Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 29.09.2021 – 13.10.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 

- Încadrare în teritoriu

- Posibilități de mobilare urbană

- Ilustrare arhitectural volumetrică

Inchide