modificarea si completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 174/2013.
              Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava  aprobat prin H.C.L. nr. 174/2013, expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava nr. 10072/30.03.2015 şi raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale nr. 10073/30.03.2015, fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.
              Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 30.04.2015.
              Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava. aprobat prin H.C.L. nr. 174/2013, se vor depune până la data de 29.04.2015, ora 12.00, la camera 42, Serviciul Autorizare activităţi comerciale, persoana de contact Amariei Ileana (tel. 0230-212696 interior 114 sau 166, fax 0230-520593).

Inchide