pentru construire clinică multidisciplinară, pe teren proprietate privată în suprafață de 476 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 34278, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul Ana Ipătescu, inițiator Săvescu Lăcrămioara, Săvescu Constantin – proprietari și DUO STIL SRL - superficiar.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 19.04.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail:
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 14.04.2021.

Inchide