Nr. 20327/6.07.2015

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ISMAIL VICTOR și ISMAIL MARIA pentru construire locuință cu regim mic de înălțime D+P+M, împrejmuire și racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral 1267/102 în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Petre Comărnescu, zona Tătărași.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide