inițiat de SC POLARIS CAFE SRL pentru construire Hotel D+P+4E, pe teren proprietate privata în suprafață de 4774 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 50626, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. 1 Decembrie 1918.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 30.01.2018 – 13.02.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

 

Anunț nr. 3376 / 29.01.2018

Inchide