solicitat de CROITORU IACOB MAXIMILIAN pentru construire bloc de locuințe colective D+P+5E cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare,  pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 37277, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Lalelelor.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

 Notă de fundamentare

 Expunere de motive

 Raportul compartimentelor de specialitate

 Raport consultare public

 Proiect de hotărâre

 Plan de încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

  

Anunț nr. 8648 / 09.03.2018

Data afișării: 12.03.2018

Inchide