Nr. 7095 / 6.03.2015

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN pentru modificări interioare ale locuinței C1, anexe gospodărești cu funcțiunile de centrală termică, beci și bucătărie de vară, pe terenul în suprafaţă de 648 mp, identic cu nr. cadastral  2442, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Universității nr. 31.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava.

Inchide