NR. 17690/10.06.2015

           

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL pentru construirea unei hale de producție, racorduri/branșamente, pe terenul identic cu nr. cadastral 47315 în suprafață de 3874 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Calea Unirii fn.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide