pentru construire bloc de locuințe colective cu două tronsoane, tronson C cu regim de înălțime D+P+5E+6E parțial și tronson D cu regim de înălțime D1+D2+P+5E+6E parțial (tronsoanele A și B sunt autorizate cu AC nr. 108/31.03.2016), locuri de parcare subterane și supraterane), teren de sport peste parcarea subterană, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, utilități edilitare, spații verzi amenajate, inițiat de SC UCASY BIULDARS SRL pe teren proprietate privată în suprafață de 3365 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51448, situat în intravilanul municipiului, zona Tătărași.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 16.03.2018-9.04.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

  Plan de încadrare în zonă

  Reglementări urbanistice

  

Anunț nr. 9257 / 15.03.2018

Data afișării: 15.03.2018

Inchide