pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare in suprafață de 1428 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 52468, situat în intravilanul municipiului, pe str.  Ion Irimescu.
   Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava - .pdf;
   -  Raportul compartimentelor de specialitate - .pdf;
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre - .pdf; Raport consultare public - .pdf; Reglementări urbanistice - .pdf; Încadrare în zonă - .pdf,
care pot fi consultate şi în cadrul 
Compartimentului Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

ANUNŢ Nr. 15241/10.05.2019
Publicat  în data de: 10.05.2019

Inchide