În temeiul art.47 alin.5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ fiscal nr. 108172/14.06.2019 - pentru contribuabilul SC GLAZABLU SRL .Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr.5A - Serviciul Fiscalitate persoane Juridice.
Prezentele acte administrative se consideră comunicate în  termen de 15 zile de la data afişării/ publicării anunţului, respectiv  31.07.2019.

Inchide