Nr. ref. 21 din 11.03.2014

ANUNŢ 

Autoritatea finanţatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, în baza Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, organizează în data de 04.04.2014, ora 10, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele domenii:...

vezi conţinutul integral

Inchide