Anunț cu privire la emiterea Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice - nr. 106102/111540 din 10.05.2023 pentru d-na LOGHIN CATALINA ANTONELA, cu domiciliul în municipiul Suceava. 

Inchide