solicitat de Babalean Gheorghe și Babalean Lucia, Mînicaru Ioan și Mînicaru Marinela, SC Reflex Impex SRL, Zmau Petru și Zmau Maria, Negru Dumitru Andrei, pentru construire unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18297 mp (18297.97 mp măsurată), identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 33786 (124mp), nr. 33788 (139mp), nr. 33798 (53mp), nr.33802 (2.192mp), nr.44489 (34mp), nr.44490 (142mp), nr.44496 (224mp), nr.44497 (100mp), nr.44498 (143mp), nr.45639 (496mp), nr.47505 (126mp), nr.44920 (2.785mp), nr.30845 (5.489mp), nr.46147 (463mp), nr.47514 (1.841mp), nr. 49342 (613mp) și nr.49540 (3.333mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe Calea Unirii, nr. 35.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Notă de fundamentare
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
  - Raportul compartimentelor de specialitate
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro - secțiunea “Anunțuri”, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38 și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice începând cu data de 25.05.2018.

 Încadrare în zonă

 Zonificare propusă

 Raport consultare public PUZ Kaufland Burdujeni


Data afișării: 25.05.2018

Inchide