pentru construirea unei clădiri cu destinația de spații comerciale, spații de birouri și spații de locuit, racorduri/branșamente, inițiat de SC HELLAND ORIZONT CONSTRUCT SRL pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 43571, situat în intravilanul municipiului, strada Universității.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 28.05.2018-21.06.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Plan de încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

Anunț nr. 18431 / 25.05.2018

Afișat: 25.05.2018

Inchide