REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

Argumentare: Elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan urbanistic zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privat, inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie și Cojocariu Veronica.

Amplasament: teren proprietate privată în suprafață de 1000 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 32362, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Calea Unirii f.n.
  Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și să transmită observații referitoare la PUZ pentru construire clădire de birouri cu destinațiă de spații comerciale și prestari servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente, în perioada 20.11.2023 – 29.12.2023.
  În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea “Anunțuri”, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 2(două) panouri montate în zona amplasamentului aflat în discuție. 
  Deasemenea, anunțul privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat pe pagina oficială Facebook și Instagram a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App.
  În perioada de consultare și informare a publicului, nu a fost înregistrată nici o adresă cu obiecțiuni/observații referitoare la această documentație.

Inchide