Anunţ/Nr. 26401 din 24.08.2016

iniţiat de S.C. AMBIANŢA COM S.R.L. pentru desfiinţare construcţie existentă şi construire clădire cu destinaţia spaţiu pentru producţie şi comercializare produse covrigărie-patiserie, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 110 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 41943, situat în intravilanul municipiului pe strada Tineretului, nr. 2B.
         Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
•  Proiect de hotărâre;
•  Expunere de motive;
•  Raportul serviciului de specialitate;
•  Reglementări urbanistice;
•  Raport consultare publică;
•  Plan încadrare în zonă;
•  Memoriu PUD S.C. AMBIANŢA COM S.R.L.;
•  Aviz Arhitect şef  PUD S.C. AMBIANŢA COM S.R.L 2.
             Documentele menţionate pot fi consultate şi în cadrul Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, respectiv pe panoul de afişaj din holul principal, de la parterul instituţiei.
             Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, in perioada 26.08.2016 – 05.09.2016.

Inchide