pentru Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru “Desființare locuință C1 și elaborare P.U.Z. și regulament de urbanism aferent, în vederea construirii unei clădiri multifuncționale cu centru spa, sală fitness, spații comerciale, spații de prestări servicii și spații de alimentație publică, locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire teren și organizare de șantier”, pe teren proprietate privată în suprafață de 3520 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 52123, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Universității, nr. 1, inițiator Stefan Andrei.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 30.10.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Afișat în data de 30.10.2019.

Inchide