Nr. 2634/27.01.2016 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de BOICU MIHAI, NICSAN VASILE și NICSAN MARIA ADRIANA, BEJENAR MIHAI și BEJENAR COZMIN, CAZACU IANOVICI LAVINIA-CECILIA și CAZACU IANOVICI ANDREI, SEMENIUC DUMITRU și SEMENIUC RODICA pentru construire locuințe individuale cu regim mic de înălțime și a unui spațiu de producție/depozitare, pe terenuri proprietăți private în suprafață totală de 4854 mp, identice cu parcelele cu numerele cadastrale 43260, 43261, 43262, 43263 (proprietar Boicu Mihai), 43267 (proprietari Nicsan Vasile și Nicsan Maria Adriana), 43264 (proprietari Bejenar Mihai și Bejenar Cozmin), 43265 (proprietari Semeniuc Dumitru și Semeniuc Rodica), 43266 (proprietari Cazacu Ianovici Lavinia Cecilia și Cazacu Ianovici Andrei) și parcela cadastrală nr. 43268 constituită ca parcelă de drum, situate în intravilanul municipiului Suceava, strada Mitocului fn.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide