Astăzi, 10.10.2022, Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal inițiat de S.C. CONTRIF S.R.L. pentru construirea unei zone de locuințe colective și individuale de mică înălțime, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire, sistematizare vertical și introducerea în intravilan a suprafeței de 10939 mp din parcela cu nr. cadastral 32030, generat de teren construibil și luciu de apă cu anexe iaz, proprietate privată, în suprafață totală de 30793 mp (30793 mp - acte și 31069 mp - măsurată), identic cu parcela cadastrală nr. 32030 și parcela cadastrală nr. 32029, situat parțial în intravilan și parțial în extravilanul municipiului Suceava, pe str. Aleea Dumbrăvii.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include: 
  * nota de fundamentare a proiectului de hotărâre
  * referatul de aprobare
  * raportul compartimentelor de specialitate;
  * textul complet al proiectului de hotărâre;
  * alte documente considerate relevante

Documentaţia poate fi consultată: 
  * pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro, secțiunea “Anunțuri”;
  * la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
  * la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
  * proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar, astfel:
  - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, anexat anunțului, la adresa www.primariasv.ro, secțiunea “Anunțuri”;
  - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro;
  - prin poştă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod postal 720224;
  - la sediul instituţiei, la Registratura Generală - parter, la adresa b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea ”Propuneri privind Proiectul de hotărâre pentru aprobare Plan Urbanisic Zonal (PUZ) pe strada  Aleea Dumbrăvii”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 17.11.2022.
Informaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

- Formular propuneri, sugestii

 

Inchide