Anunț privind publicarea raportului de inspecție fiscală  nr.125445/21.07.2023 cu anexele având numerele 1, 2 și a deciziei de impunere privind creanțele datorate bugetului local, acte emise în urma efectuării inspecției fiscale în anul 2023 la SC CLEMENT EXPERT SRL cu sediul social în municipiul Suceava, Calea Burdujeni, nr.21, bloc 50, sc. C, ap.14, jud.Suceava, CUI 37279118, întrucât a refuzat primirea acestor acte administrativ-fiscale prin poștă cu scrisoare recomandată. 

Raport inspecție fiscală

Inchide