Nr. 16600/29.05.2015

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de Pitu Ioan și Pitu Ancuța Mădălina și Flutur Gheorghe și Flutur Paraschiva pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe cu regim de înălțime de până la P+8 niveluri, sistematizare verticală și organizare de șantier, utilități edilitare, pe terenul identic cu nr. cadastral  43305 (3068 mp) și nr. cadastral 39450 (588 mp), situat în municipiul Suceava pe strada Grigore Vindereu.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide